Snacka om barnrätt

Barn som utsatts för brott

av Snacka om barnrätt | Publicerades 1/12/2021

Inom Barnahus samverkar flera myndigheter för barn som utsatts för brott. Dona Hariri pratar med polisens förundersökningsledare Maria Pettersson och barnläkaren Lina Ljungholm om hur man samarbetar för att barnen ska kunna känna sig så trygga som möjligt i en i övrigt väldigt utsatt situation. Barnets bästa, jämställdhet och funktionshinder är viktiga aspekter som berörs i samtalet.

Om Podcasten

Dona Hariri i spänstiga samtal med gäster om viktiga frågor kring barnens rättigheter. Barn är individer med rättigheter - och med olika behov och utgångspunkter. Det handlar om flickor och pojkar, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund och mycket annat. När FN:s barnkonvention blev lag i Sverige 1 januari 2020 blev det mer fokus på barns rättigheter. Det tänker vi ta upp i sex avsnitt av Snacka om barnrätt. Snacka om barnrätt är en podcast från Länsstyrelsen i Stockholm som produceras av Umami produktion.