SmS #7 Ingvild Stjernen Tisløv om levekår, økonomiske problemer og psykisk helse

Ingvild Stjernen Tisløv er psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi og engasjerer seg for samfunnsperspektivet i psykologien. Hennes formelle kompetanse sammen med både private og profesjonelle opplevelser gjør at hun reflekterer godt omkring viktige og samfunnsaktuelle tema i denne episoden. Hun forteller åpent om erfaringer hun har gjort seg både på jobb i barnevernet, men også gjennom sin egen oppvekst med en bror som har spesielle utfordringer og med en familie som har hatt det trangt økonomisk.  Gjennom sin første jobb i barnevernet fikk hun erfare at fattigdom noen ganger er til hinder for etisk forsvarlig behandling, og da risikerer psykologen å bidra til systemsvikten hvis man ikke løfter blikket. Hun forklarer hvordan levekår og psykisk helse påvirker hverandre. Hun forteller også om sammenheng mellom psykisk helse og gjeld, hvor gjeld som man ikke klarer å betjene er en av de største risikofaktorene for selvmord. Hun er derfor med på et prosjekt for å forebygge selvmord blant personer med gjeld.  ► STØTT SNAKK MED SILJE Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podcasten. Det gjør at jeg kan holde podcasten åpen og tilgjengelig for alle. For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513  ► REFERANSER:  Ingvilds blogg i Psykologtidsskriftet: https://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/ingvild-stjernen-tisloevs-blogg  Systemsvikt eller omsorgssvikt?: https://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/ingvild-stjernen-tisloevs-blogg/systemsvikt-eller-omsorgssvikt  Multisystemisk terapi: https://www.nubu.no/MST/  Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisiko: https://ukom.no/rapporter/betalingsvansker-en-pasientsikkerhetsrisiko/sammendrag  Samfunnspsykologi: https://www.samfunnspsykologi.no/  This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com

Om Podcasten

Jeg heter Silje Schevig og inviterer interessante personligheter som jeg ønsker å bli bedre kjent med. I tillegg til at gjestene forteller om sitt interessefelt forteller de også hva som gjør at de engasjerer seg i det de gjør, gjerne også hva i livet deres som har bidratt til at de i dag er opptatt av disse tingene og ikke minst hva de føler og tenker om samfunnet og fremtiden. Noe av målet med podcasten er at vi skal forstå hverandre bedre, bringe folk nærmere hverandre, redusere stigma og bidra til at vi blir litt mindre dømmende. ► STØTT SNAKK MED SILJE Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podcasten. Det gjør at jeg kan holde podcasten åpen og tilgjengelig for alle. For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513 psykologsilje.substack.com