Staden Podcast

#87 Staden och eliten

av Staden Podcast | Publicerades 11/2/2017

Vi gav oss ut i den stad som formas av stadens elit, den grupp vars beslut – eller avsaknad av beslut – påverkar många och kanske också den riktning som samhället tar. När det nya industriborgarskapet började formas i städerna på 17- och 1800-talet var det med en helt ny distinkt kultur och i deras spår också en ny stad. Vi tar oss till Villastaden på Östermalm i Stockholm där denna nya borgerligheten var både isolerad och progressiv. Staden var inte något de vände ryggen till, de ville och trodde att de kunde förändra den. Med filantropi och salonger. Stadens elit har alltid vandrat mellan isolering – i såväl villastäder mitt i staden som i de nya villaförstäder som skulle följa på dem när stadens tryck och oro blev för stor – och delaktighet. Men alltid på elitens villkor. När fabrikörerna, vetenskapsmännen och det kulturella etablissemanget i slutet av 1800-talet lämnade staden för platser som Wansee i Berlin eller Djursholm i Stockholm byggde de egna tågförbindelser, egna korridorer, för att kunna upprätthålla avståndet till staden och de andra. Så var det redan när samhällets högsta, prästerskapet befordrade varandra i det inre citadellet med de heliga templen i städerna i Mesopotamien för sju tusen år sedan. Utanför citadellets murar stampades husen ner var sextionde år, men innanför skulle allt vara som det alltid varit. Det var så ledarsamhället manifesterade och befordrade sig självt. Så är det, om än på ett annat sätt idag, i New York, i Milano, Barcelona och andra växande städer. I dag är den elit som formar städerna de som äger och hanterar globalt kapital. De verkar i en värld där rörlighet, nätverk och teknologi kommer före den lokala agendan, det som rör det som bor någonstans. Och det som nu händer är att städerna vill förhindra att just det sker, att eliten ger sig av med sina intressen, sina pengar och sina investeringar och försvinner från just den här staden. För att stoppa denna elitens flykt måste de blunda för de politiska konflikter som finns mellan elitens intressen och de andras, mellan de innanför citadellets murar och de utanför.

Om Podcasten

En podcast om städer – deras kultur, arkitektur, politik och ekonomi. Staden görs av Dan Hallemar - förläggare på Arkitektur förlag och kulturjournalist - tillsammans med Håkan Forsell, urbanhistoriker, arkitekturskribent och författare. Staden är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och Arkitektur förlag.