Till Staden Podcast

#97 Staden och tiden

Av Staden Podcast

Avsnittet publicerades: 10/4/2018

Staden kan förutom att betraktas som en byggd storskalig struktur också betraktas små handlingar – en tidsgeografi. I varje nu händer tre ting: något nyskapas, något förstörs, och något överlever, skriver tidsgeografen Torsten Hägerstrand. Så byggs staden också av livsbanor som korsas – eller inte korsas. När den moderna staden föds på 1800-talet mångdubblas de möjliga tillfällen där livsbanor möts. Vem du möter kan avgöra ditt öde. I byarna vhade förutsägbarheten varit regel. Under mellankrigstiden skapas en ny människa, den som CG Ljung kallar den omogna människan, tiden är en ”högkonjunktur för den eviga omognaden”. Den nya staden skapar Tillfället – kanske lika ofta det uteblivna Tillfället – och bilden av att den belönar människor som inte binder sig utan väntar. I ett avsnitt om staden och tiden ser vi hur vår relation till plats har förändrats av vår relation till tiden. Järnvägen och telegrafen skapar hastigheten och frigör människan från det lokala. Fotografiet gör det möjligt att återvända till samma ögonblick – och att resta i tid och rum – om och om igen.Fotografen Edward Muybridge fotograferar en hästs rörelse med 24 kameror. Vi kunde nu styra hästens rörelser. Skulptören Auguste Rodin protesterar: "It is the artist who is truthful and it is photography which lies, for in reality time does not stop.” Teknologin omformar människors medvetande. Rebecka Solnit beskriver det som att de kliver ur den givna rörelsens flod – naturen, musklerna, vinden – upp i den fria rörelsens tunna atmosfär där inget stoppar dem men inget heter håller dem uppe. Det lokala ersättas av rörelsen. Tidtabeller, cigaretter, flasköl och espressokaffe är alla delar i den nya tidens högre hastigheter. Idag kan vi sitta i denna tunna atmosfär, på en snabbmatsrestaurang i stadens periferi omgivna av hastighet och känna både tomhet och lugn i alltings utbytbarhet. Vi kan göra uppror mot stämpelklockan med flextid och slowfood. Men är vi våra egna tidsstudiemän i en stadsmiljö som trimmats till perfektion som en klocka? RÄTTELSER: I avsnittet omnämns Amelia Earhart, den första kvinnan att flyga över Atlanten, med fel namn och hästen som Muybridge fotograferade tog sig fram i galopp inget annat.

Om podcasten

En podcast om arkitektur- och stadsfrågor. Staden görs av Dan Hallemar - chefredaktör för Arkitektur, kulturjournalist på Expressen och medverkande i P1-programet Ring kulturradion - tillsammans med Håkan Forsell, urbanhistoriker, arkitekturskribent och författare. Staden är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och tidskriften Arkitektur.