S2EP2. Postrånet

Vi berättar om postrånet på Döbelnsgatan där allt går fel när Svartenbrandt och Benny Lilja försöker komma undan.

Om Podcasten

Sebastian Krantz tar upp några av de mest spektakulära rånkupperna i svensk historia. Följ med bakom rånarnas kulisser och få en inblick i polisens jakt. Svenska Rån släpper ett nytt avsnitt varje Måndag.