Teater Tribunalen

11 juli: Mikael Nyberg

av Teater Tribunalen | Publicerades 7/10/2020

Mikael Nyberg är författare, frilansjournalist och en av redaktörerna för tidskriften Clarté. I april kom han ut med "Kapitalets automatik: mänskliga robotar och systematisk dumhet" (Verbal förlag). ”Som skildring av den samtida kapitalismen är Kapitalets automatik nästan fulländad”, skrev Rebecka Kärde i Aftonbladet. Han har tidigare publicerat "Kapitalet.se – myten om det postindustriella paradiset" (Ordfront, 2001) och "Det stora tågrånet" (Karneval, 2011). Han medverkar också med en längre biografisk text om sin mor i "Det nya modet" (Bokförlaget Arena, 2018), en bok om Birgit Ståhl-Nybergs liv och verk. Mikaels rapport tar sin avstamp i de Jämtska skogsarbetarnas bildnings- och klassresor, med de egna föräldrarna som exempel.

Om Podcasten

Tribunalen är en teater med socialistisk agenda. Vi vill blottlägga, kritisera och döma den politiska och ekonomiska makten, och inspirera till engagemang och aktion. Det här är vår kanal för podcastteater, samtal och agitation.