32. Djur: från gudomliga hästar till politiskt sprängstoff

Av Under konst-ruktion

Avsnittet publicerades: 11/4/2019

Beskrivning

Djur spelar mer roll i konsten än vad vi kan tro, de har varit symboler för det gudomliga, men de har också varit politiska symboler och använts för att beskriva … Continue reading →

Om podcasten

Historielabbet - Gör om! Gör rätt! är ett fortbildningsprojekt för en mer inkluderande konsthistorieskrivning av Karin Annebäck och Sofia Landström. Vi erbjuder workshops och föreläsningar som synliggör den maktstruktur genom vilken västvärldens konsthistoria har skrivits och motverkar på ett konkret sätt en återupprepning av samma kanon. Kontakta oss via vår mail: nykonsthistoria@gmail.com