#1 Sverige och världen efter pandemin

Coronakrisen har visat oss hur sårbart vårt ekonomiska system faktiskt är. I själva verket har Covid-19 påskyndat en större systemkris för vår tillväxtekonomi ... som tids nog ändå skulle komma att drabba oss. I poddens första avsnitt spanar vi brett framåt. På den Större Bilden! Vi talar skuldkris, hyperinflation, resurser och om en oljebransch i respirator. Och landar i slutsatsen att världen nu nog till sist nått tillväxtens gränser. Betyder då detta The End of the World? Nej! Framtiden stavas omställning. Musiken i programmet är skriven för ABF Västerbotten av Jesper Gustin. En podcast från ABF Västerbotten podcast.abfvasterbotten.se

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.