#10 Matomställningen!

Hur får vi fart på matproduktionen i Sverige? Samtidigt som vi överger oljan och fossilkraften. Kan småskalig livsmedelsproduktion göras mer högavkastande än storskalig? Och vilka dolda tillgångar sitter norra Sverige på när samhället nu snabbt behöver få upp självförsörjningsgraden? Följ även med på en givande resa till framtidens jordbruk … i Sorsele!

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.