#12 Inlandsbanan – landets längsta järnväg vars tid äntligen är här

*OBS* sänk volymen något snäpp under detta avsnitt för bättre lyssnarupplevelse. Följ med oss på resa från förarhytten längs Inlandsbanan. Banans framtid ligger i stöpsleven. Ändå har argumenten för Inlandsbanan aldrig varit så starka som idag. En rejäl upprustning av 104 mil järnväg kostar inte mer än bygget av 1,2 mil höghastighetsbana mellan storstäderna. Och fördelarna är ojämförligt mycket större.

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.