#13 Hur gröna är de gröna industrierna?

”Fossilfritt stål”, batterier till elbilar, ”gröna bränslen” – i norra Sverige pågår en rad industrisatsningar med koppling till klimatomställningen. Enbart i Norrbotten planeras investeringar på 700 miljarder kronor de närmaste årtiondena. Men det finns en hake. De nya industrierna kräver enorma mängder el och metaller. Går ekvationen ihop eller behövs det andra vägval?

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.