#2 Hur blir det med resandet efter Corona?

Coronakrisen har fått världen att stanna upp. Men kanske ger oss inbromsningen av flyget och handeln även en föraning om vår framtid? Efter 150 år av fartfylld fossildopad massmobilitet står vi nu som samhälle inför att fasa ut det fossila ur transporterna. Ett inte helt okomplicerat företag då transporterna i världen i dag till 96 procent drivs med fossil energi. Så vad betyder en fossilfri framtid för våra möjligheter att färdas? En podcast från ABF Västerbotten podcast.abfvasterbotten.se

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.