#3 Landet och staden i pandemins spår

När andra talar om Stad & Land talar vi om Land & Stad. Åtminstone är landsbygden först ut i vår spaning över två avsnitt om landsort och städer bortom pandemin! Coronakrisen har blottlagt våra sårbarheter som samhälle. Stavas kanske framtiden landet? Och kommer ett sekel av urbaniseringstrend att vända i en motsatt pendelrörelse, där flyttlassen istället stävar ut mot vischan? När samhället nu ska ta sig ur både krisen och det fossila. Saker som nämns: Järnvägar, potatisuppror och rökta storstadsnormer. Skicka gärna en tanke, en kommentar eller en fråga till vagval@abfvasterbotten.se En podcast från ABF Västerbotten. Fler poddar hittar du på podcast.abfvasterbotten.se

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.