#4 Städerna

Städernas tillväxt har närmast beskrivits som en naturlag. Men är en fortsatt snabb urbanisering så självklar? Virussmittan har drabbat många stora städer särskilt hårt och det är inte minst de branscher som är typiska för växande städer där jobben har försvunnit de senaste månaderna. Hur ska stora städer klara sig framöver när den obegränsade tillgången på energi inte längre är självklar? Skicka gärna en tanke, en kommentar eller en fråga till vagval@abfvasterbotten.se En podcast från ABF Västerbotten. Fler poddar hittar du på podcast.abfvasterbotten.se

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.