#6 Ger biobränslen och el en ny framtid för flyget?

Nu återkommer podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" med några nya avsnitt. Den här gången tittar Björn Forsberg och Arne Müller närmare på planerna att återstarta flyget efter pandemin. Biobränslen och el lyfts fram som de nya bränslen som ska göra det möjligt att fortsätta flyga i stor omfattning, men med betydligt lägre utsläpp. Men är dessa bränslen verkligen realistiska alternativ och är de ens fossilfria? Men kanske finns det förutsättningar att färdas i luften även framöver. Björn ser möjligheter att en länge bortglömd luftfarkost kommer att göra comeback. Skicka gärna en tanke, en kommentar eller en fråga till vagval@abfvasterbotten.se En podcast från ABF Västerbotten. Fler poddar hittar du på podcast.abfvasterbotten.se

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.