Fattigdomsbekämpning och välmående

Vad innebär egentligen begreppet fattigdom? Vad har vår medellivslängd med jämställdhet att göra? Och varför får kvinnor som föder barn i Sverige mer allvarliga bristningar än kvinnor i många andra länder? Medverkande: Anna Collins Falk, Lars-Gunnar Engström och Ingrid Osika Friberg Programledare: Josefine Jacobsson

Om Podcasten

Sverige är känt för att ligga i framkant när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men hur jämställda är vi egentligen? Och hur ser utvecklingen ut i andra länder? Det har nu gått 25 år sedan FN antog en global handlingsplan för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen. För fem år sedan enades världens länder även om globala mål för en hållbar utveckling, Agenda2030. Stora framsteg har gjorts på flera områden, men på senare år har vi sett bakslag för jämställdheten på flera håll i världen. Jämställdhetsmyndigheten dyker ner i ämnen som är avgörande för ett jämställt och hållbart samhälle.