Västergötlands historiepodd

#07 Mariestads okända historia

av Västergötlands historiepodd | Publicerades 6/20/2018

Programmet består av en stadsvandring med lokalhistorikern Åke Möller, som gjort ett omfattande och noggrannt forskningsarbete om Mariestads tidiga historia. Hans arbete kommer att berättas i en eller två kommande böcker, men redan ger han en inblick i Mariestads äldre historia. Åke Möller beskriver i podden Mariestads förhistoria fram till stadens formella grundläggning och stadsprivilegierna 1583, men även stora delar av 1600-talet. Han berättar också det stora arbetet med byggandet av den alltjämt stående domkyrkan. Intervjuare är Henrik Dammberg.

Om Podcasten

I Västergötlands historiepod behandlas olika aspekter av Västergötlands historia under olika epoker. Oftast medverkar en expert på något område och målet är folkbildning. Vi vill sprida kunskap om de händelser och långsiktiga skeenden som utspelat sig i vårt landskap. Västergötlands historiepod produceras av Västergötlands Fornminnesförening och programledare är Henrik Dammberg. Besök gärna vår hemsida för mer information: http://www.vastergotlands-fornminnesforening.se/