Västergötlands historiepodd

#08 Även adeln gifte sig av kärlek

av Västergötlands historiepodd | Publicerades 8/14/2018

Historikern Brita Planck har gått igenom en samling brev på Kavlås gårdsarkiv som utväxlades mellan Fredrik von Essen och Aurore Brahe åren innan de gifte sig 1859. Om Fredrik von Essen har det sagts att han gjorde karriär tack vare sitt äktenskap med den betydligt rikare Aurore Brahe. Det stämmer i sak. Genom sin hustru fick han tillgång till ätten Brahes stora fastigheter och kom närmare kretsarna kring kungen. Men deras äktenskap var inte en känslokall övernskommelse mellan två frälseätter. Aurore och Fredrik var oerhört kära i varann. Brita Plancks slutsats är att resonemangsäktenskap inte var så vanliga inom adeln som man kan tro.

Om Podcasten

I Västergötlands historiepod behandlas olika aspekter av Västergötlands historia under olika epoker. Oftast medverkar en expert på något område och målet är folkbildning. Vi vill sprida kunskap om de händelser och långsiktiga skeenden som utspelat sig i vårt landskap. Västergötlands historiepod produceras av Västergötlands Fornminnesförening och programledare är Henrik Dammberg. Besök gärna vår hemsida för mer information: http://www.vastergotlands-fornminnesforening.se/