Till podcasten

Antika fartyg funna på Svarta havets botten - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 12/28/2017

Under en expedition på Svarta Havet upptäcker marinarkeologen Johan Rönnby något exceptionellt: Antika fartyg som står på botten, till stora delar helt intakta, trots att de varit där i över 2000 år.

Skeppen har inte setts sedan antiken. Genom att undersöka skeppen kommer man förstå bättre hur man byggde skepp på den här tiden, och det ger oss ännu mer kunskap om hur handeln och trafiken gick över det antika Svarta havs-området. I programmet medverkar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. Programmet sändes första gången den 10 oktober 2017. Björn Gunér [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic