Till podcasten

Våra målarfärger blir allt hälsosammare (R) - Vetandets värld

Avsnittet publicerades: 7/2/2018

Målarfärgen idag innehåller mindre och mindre giftiga lösningsmedel. Vid sekelskiftet innehöll 70 procent av utomhusfärgerna i Sverige giftiga lösningsmedel. Idag är siffran nere på 10 procent.

Dagens målare använder huvudsakligen vanligt vatten, istället för giftig lacknafta eller thinner, när de blandar sina färger och tvättar sina penslar. Nya krav på miljö och hälsa har lett till att färgforskningen utvecklat nya typer av färger. På byggen runt om i Sverige är det här en välkommen utveckling, att slippa de giftiga ämnena som målarna fick utstå för bara några årtionden sedan. Med: Anders Larsson, färgforskare på forskningsinstitutet RISE, Mats Behrenfeldt, målare, Gunnar Johanson, professor i toxikologi vid Karolinska Institutet.  Programmet är en repris från den 24 maj 2018. Gustaf Klarin [email protected]

Om podcasten

Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic