Grindr kan ikke selge personopplysningene dine til tredjeparter. Vi leser avgjørelsen fra personvernnemnda i Grindr-saken!

Kan noen selge personopplysningene dine og bruke dem til aferdsbasert markedsføring? Nei, ikke uten et tydelig samtykke! Vi leser avgjørelsen fra personvernnemnda i Grindr-saken! Denne saken handler om ugyldig samtykke og videredeling av særlig kategori personopplysninger. To veldig spennende temaer! Den handler også om grensen for hva som er en særlig kategori personopplysning. Betyr det at du bruker Grindr at du er skeiv? Presumsjonen er så sterk at ja, det må du kunne anta. Du kan lese avgjørelsen her: https://www.datatilsynet.no/contentassets/1d47020af8cb4af0984818f291d902f0/pvn-2022-22-endelig-vedtak_offentlig.pdf Dette er en lydfil av et LinkedIn Live som opprinnelig ble sendt 13.10 kl. 16.00-17.00.

Om Podcasten

Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.