Hvordan vurdere hva en personopplysning er? Vi leser Breyer-dommen (C‑582/14)!

Du har kanskje hørt at en IP-adresse er en personopplysning? Men hvorfor det egentlig? Det kommer fra Breyer-dommen. I Breyer-dommen, hadde en fyr ved navn Breyer, gått til sak mot tyske myndigheter, fordi de lagret IP-adressen hans når han besøkte diverse offentlige hjemmesider. IP-adressen hans var lagret for sikkerhetsformål, nærmere bestemt for å kunne avverge «denial of service»-angrep. Tyske myndigheter hadde ingen mulighet til å identifisere Breyer. Men det hadde myndighetenes «Internet service provider» eller internettleverandør (tenk Telenor). EU-domstolen kom til at den dynamiske IP-adressen var personopplysninger. Det sentrale spørsmålet i dommen er om det var mulig å identifisere Breyer. Og dette har blitt den sentrale rettsregelen i hvordan vurdere hva en personopplysning er – kan du bli identifisert? Dette er et opptak fra et LinkedIn Live-arrangement. Du kan se opptaket her: https://www.linkedin.com/events/7068605016479002624/comments/ Du kan lese dommen her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0582

Om Podcasten

Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.