Navnet til hunden din kan være en personopplysning om deg - vi leser saken fra det britiske datatilsynet

Kan navnet til hunden din avsløre hvem du er og dermed være en personopplysning om deg? Ja, mente det britiske datatilsynet. Vi leser avgjørelsen! Det britiske datatilsynet konkluderte i februar 2022 at i en konkret sak, ville utlevering av opplysninger om en politihund sitt navn også avslørte eieren sitt navn. Ergo var hunden sitt navn en personopplysning om eieren! Saken handlet ikke direkte om personvern. Men hvorvidt en politihund sitt navn var en personopplysning, ble avgjørende i avgjørelsen om innsyn i hundens navn skulle gis etter offentlighetsloven (hunden var en politihund som skulle ha bitt en person). Tilsynet la også til grunn at selv om hundens navn ikke var kjent for allmennheten (public domain), kunne kollegaer av hundeeieren (som var ansatt i politiet) identifisere eieren hvis det ble gitt innsyn i hundens navn. Du kan lese saken her: https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/decision-notices/2022/4019607/ic-80804-j7c6.pdf Dette er et opptak fra en LinkedIn Live fredag 29.09 kl. 16.00-17.00. Du kan se videoopptaket her: https://www.linkedin.com/events/7111259089338290176/comments/

Om Podcasten

Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.