Vi leser C-154 /21 om du må navngi hvem du har delt pii med når noen søker om innsyn

Har du rett til innsyn etter GDPR artikkel 15 i hvem konkret som personopplysningene dine har blitt utlevert til? Ja, mente domstolen, men noen ganger likevel ikke! Vi leser dommen! Dommen handler om innsynsretten. Hvor langt går den? Plikter du å navngi alle de som du deler personopplysningene med? Eller holder det med kategorier av mottakere? Dette er en dom fra januar 2023, men som allerede har blitt brukt av flere. Også av norske myndigheter for å legitimere at den registrerte ikke får innsyn i enkeltansatte som har fått tilgang til personopplysningene dine. Jeg er nysgjerrig på å lese den fordi jeg vil gjøre meg opp en mening om det er riktig å bruke dommen på den måten. Dette er et lydopptak fra en LinkedIn Live som opprinnelig ble sendt fredag 03.11.23 kl. 16.00-17.00. Du finner dommen her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0154 Du finner videoopptaket fra LinkedIn Live her: https://www.linkedin.com/events/7123960294585831425/comments/

Om Podcasten

Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.