Vi leser Land Hessen-dommen (C-272/19) om at en parlamentskomite kan bli behandlingsansvarlig

En nasjonalforsamlings arbeid faller i utgangspunktet utenfor GDPR. Men kan en parlamentskomite likevel bli behandlingsansvarlig? Ja, mente EU-domstolen. Dette er nok en dom som handler om behandlingsansvar. Dette er et lydopptak fra en LinkedIn Live som opprinnelig ble sendt fredag 10.11.23 kl. 16.00-17.00. Du finner dommen her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0272 Du finner videoopptaket fra LinkedIn Live her: https://www.linkedin.com/events/vileserlandhessen-dommen-nokend7126488569409335297/comments/

Om Podcasten

Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.