#011. Synkad Mens - Sanning eller Myt?

Av Vulva Values

Avsnittet publicerades: 11/20/2019

Beskrivning

Har du någonsin funderat över om din mens verkligen kan synkas med andras? Är det verkligen möjligt? Hur många har upplevt det och tror att så är fallet? Vad säger vetenskapen? Hur är det forskat på metodologiskt? När började en ens forska på det? Vilket syfte skulle en sådan synkronisering kunna ha och framförallt, hur förklaras den fungera? Många är frågorna och svaren, dem hittar ni i detta avsnitt med Vulva Values. Är du också en Believer? På med lurarna och lyssna dig till mer kunskap om mensens mystiska fasoner!

Om podcasten

En podcast om kvinnohälsa ur ett fysioterapeutiskt perspektiv med Sara Binisi och Jennifer Hagberg.