Tor Lennart Tuorda: Om samernas kamp mot den 'gröna' omställningen

Tor Lennart Tuorda är same och fotograf som bor i Randijaur fyra mil väster om Jokkmokk, i närheten av Gallók i Norrbotten i Sverige. Han har länge dokumenterat den naturförödelse som det svenska skogsbruket för med sig i hans hemtrakter. När det brittiska mineralprospekteringsbolaget Beowolf Mining gavs undersökningstillstånd nära hans hemby var han först att reagera. I över tio år har han nu varit med och lett motståndet mot ett järnmalmsgruva på områden där samerna bedriver renskötsel. Han har också dokumenterat händelserna och med hjälp av dokumetärer och bildamterial försökt upplysa allmänheten om de negativa konsekvenserna som den nya gruvboomen och andra investeringar som klassas som 'hållbara' för med sig för naturen och lokalbefolkningen i norra Sverige. Tor säger att den västerländska kulturen tar ingen hänsyn till naturvärden, utan att det som pågår just nu är ny skepnad av kolonialismen där naturen ska konverteras till pengar. Det är en kolonialism där tanken om en grön omställning driver naturförstörelsen, och är ett hot mot samernas renskötsel och annan samisk kultur. Den som vill lära sig mer om samernas historia (framförallt skogssamernas historia) kan kolla in den nyutgivna boken 'När vi var samer' av serietecknaren Mats Jonsson, utgiven av Ordfront Förlag: ordfrontforlag.se/ordfront_bok/nar-vi-var-samer/

Om Podcasten

Worlds in Transition, or 'Världar i Omställning' as the podcast series is called in Swedish, focuses on the transitions to sustainable lifeforms that goes on in different places around the world today, where people make change happen through active engagement in their own communities. In this first series I focus on introducing the concept of 'Transition' in the Swedish speaking parts of Finland, while also making visible the people leading this grassroots revolution in this part of the world. Future pods will bring more examples from around the globe.