Worlds in Transition - Världar i Omställning

Världar i omställning - Avsnitt 11: Samtal med Ingrid Biese om vad vi kan lära oss av Världar i Omställning

av Worlds in Transition - Världar i Omställning | Publicerades 11/14/2019

Ingrid Biese är forskardoktor vid Social och kommunalhögskolan i Helsingfors. Hon har doktorerat och skrivit en bok om kvinnor som hoppar av karriären för att kunna välja arbeta på det sätt som passar dem bäst. Just nu forskar hon i män som hoppat av sin karriär. I det här sammanfattande samtalet i poddserien Världar i Omställning diskuterar vi på vilket sätt omställningsberättelserna liknar eller skiljer sig från det hon tidigare forskat i. Vi diskuterar också deras relation till min tidigare forskning om människor som försvarar sitt sätt att leva mot miljöförstörande projekt i sina byasamhällen. Under vårt samtal funderar vi på hur berättelserna som varit med i poddserien bidrar till förändring som stöder mer hållbara livsformer på denna planet. Editering: Tommi Ranta

Om Podcasten

Worlds in Transition, or 'Världar i Omställning' as the podcast series is called in Swedish, focuses on the transitions to sustainable lifeforms that goes on in different places around the world today, where people make change happen through active engagement in their own communities. In this first series I focus on introducing the concept of 'Transition' in the Swedish speaking parts of Finland, while also making visible the people leading this grassroots revolution in this part of the world. Future pods will bring more examples from around the globe.