Vetenskapskarnevalen: Från ekonomisk tillväxt till ekologisk ekonomi

Det här avsnittet är en inspelning av paneldiskussionen hölls under Vetenskapskarnevalen i Vasa den 19 november 2021. I panelen medverkade Kaj Löfvik och Maria Österåker, båda från Veikars i Korsholm och Magdalena Lindroos från Övermark i Närpes. Alla tre personer har gått igenom en personlig omställningsprocess där de börjat bygga upp en mer hållbar livsform på den plats där de bor. Diskussionen baserade sig på forskningen som gjorts kring de första intervjuerna i podd-serien Världar i omställning, och fokuserade på vad en ekologisk ekonomi egentligen är och hur en sådan ekonomi kan uppstå genom personliga omställningsprocesser. Läs mer om evenmanget här: Hankenforskaren Maria Ehrnström-Fuentes: Det krävs mod att hoppa av tillväxttåget Editering: Magdalena Lindroos Bild: Lisbeth Kjellin

Om Podcasten

Worlds in Transition, or 'Världar i Omställning' as the podcast series is called in Swedish, focuses on the transitions to sustainable lifeforms that goes on in different places around the world today, where people make change happen through active engagement in their own communities. In this first series I focus on introducing the concept of 'Transition' in the Swedish speaking parts of Finland, while also making visible the people leading this grassroots revolution in this part of the world. Future pods will bring more examples from around the globe.