கதை நேரம் | Tamil Bedtime Stories (Kids Podcast)

En podcast av: Bhargav Kesavan
🔴 நில் ✋ 🟡 படி 👇 🟢 கேள் 🎧 —— 1. I recommend you to use Spotify for கதைநேரம்; it’s free & has great user interface - https://bit

357 Avsnitt

🔴 நில் ✋ 🟡 படி 👇 🟢 கேள் 🎧 —— 1. I recommend you to use Spotify for கதைநேரம்; it’s free & has great user interface - https://bit.ly/m/kadhaineram 2. If you like to share our stories, pls use this - https://bit.ly/KadhaiNeram-Flyer 3. வட அமெரிக்காவின் 23 ஆண்டுகால “தென்றல்” மாத இதழில் (Dec 2022) நமது கதைநேரம் பற்றிய கட்டுரை - https://bit.ly/Thendral-KadhaiNeram —— கதை கேட்க யாருக்குத்தான் பிடிக்காது? மழலைப் பருவத்தில் நாம் கேட்ட, படித்த கதைகளை மீண்டும் ஒருமுறை கேட்கும்போது பழைய நினைவலைகளுடன் அந்தக் கதைகளை அசைபோடும் விதமே தனி சுகம் அல்லவா? —— Tags: Bedtime stories for Kids, Kids stories in Tamil, குழந்தைகளுக்கான கதை, சிறுவர்களுக்கான கதை, Bedtime stories in Tamil, Tamil stories for Children.