#1: Torbjörn Tännsjö

#1: Torbjörn Tännsjö

I vad som kallas post-filosofisk tidsålder vill det Metafysiska Laboratoriet undersöka vad ledande filosofer har att säga om fundamentet för vårt samhälles allra mest grundläggande antaganden och dess relation till dagslägets Coronakris. – Finns en extern verklighet? Hur kan vi få kunskap om den? – Finns det alternativa fakta? Finns det filosofiska sanningar? – Är våra moralövertygelser smakfrågor eller objektiva utsagor? – Finns Gud?

Avsnitt

I vad som kallas post-filosofisk tidsålder vill det Metafysiska Laboratoriet undersöka vad ledande filosofer har att säga om fundamentet för vårt samhälles allra mest grundläggande antaganden och dess relation till dagslägets Coronakris. – Finns en extern verklighet? Hur kan vi få kunskap om den? – Finns det alternativa fakta? Finns det filosofiska sanningar? – Är våra moralövertygelser smakfrågor eller objektiva utsagor? – Finns Gud?