20 skattefrågor

20 skattefrågor är en podcast från Svenskt Näringsliv om skatternas betydelse för näringsliv, företagande och välstånd. Podden speglar såväl svensk som internationell skattedebatt och tar även upp frågor om skatteuppbörd och rättssäkerhet. Perspektivet är både historiskt och framåtblickande.

Kategori: EkonomiUtbildning

Antal Avsnitt: 19 st

Avsnitt: