Aş û Baş

En podcast av: Hûrbînî
Hinekî ji aş, hinekî ji baş. | inan

25 Avsnitt

Hinekî ji aş, hinekî ji baş. | inan.eroxlu@gmail.com Blog: hurbini.com | Piştevanî: patreon.com/hurbini