Aning - Förening för filosofi och psykoanalys

Aning - Förening för filosofi och psykoanalys

Aning - Förening för Filosofi och Psykoanalys är en förening med säte i Lund och Malmö. Aning utforskar tänkande i skärningspunkten mellan psykoanalytiska och filosofiska idétraditioner, och anordnar i detta syfte föreläsningar, läsecirklar, seminarier och filmvisningar

Avsnitt

Aning - Förening för Filosofi och Psykoanalys är en förening med säte i Lund och Malmö. Aning utforskar tänkande i skärningspunkten mellan psykoanalytiska och filosofiska idétraditioner, och anordnar i detta syfte föreläsningar, läsecirklar, seminarier och filmvisningar. Här hittar du ett urval av ljudupptagningar från de föreläsningsserier som Aning anordnat sedan våren 2012, och som för närvarande anordnas med stöd av Folkuniversitetet och i samarbete med Moriska Paviljongen i Malmö.