ARCTALK

ARCTALK

پادکست آرک تاک یه دایره المعارف شنیداری از نشنیده های جذاب معماری، هنر و دیزاینه که از داستان شخصیت ها و ابژه های این دنیا گرفته تا رویدادها و اتفاقات مهمش، از ایده تا اجرا و از تولید تا کارآفرینی حرف می زنه. موضوعات به روز رو با تکیه به منابع معتبر بین المللی مطرح می کنه با این هدف که شما رو اگه معمار، طراح، دیزاینر، هنرمند، صنعتگر، تولید کننده ، سرمایه گذار یا کار آفرینيد، یا حتی اگه فقط علاقمند به این دنيا هستيد رو در مسيرتون یک قدم جلوتر ببره و براتون الهام بخش باشه

Avsnitt

پادکست آرک تاک یه دایره المعارف شنیداری از نشنیده های جذاب معماری، هنر و دیزاینه که از داستان شخصیت ها و ابژه های این دنیا گرفته تا رویدادها و اتفاقات مهمش، از ایده تا اجرا و از تولید تا کارآفرینی حرف می زنه. موضوعات به روز رو با تکیه به منابع معتبر بین المللی مطرح می کنه با این هدف که شما رو اگه معمار، طراح، دیزاینر، هنرمند، صنعتگر، تولید کننده ، سرمایه گذار یا کار آفرینيد، یا حتی اگه فقط علاقمند به این دنيا هستيد رو در مسيرتون یک قدم جلوتر ببره و براتون الهام بخش باشه...