Barn- och elevhälsopodden

Barn- och elevhälsopodden

3 avsnitt | Utbildning

Barn- och elevhälsopodden riktar sig till dig som arbetar inom förskolan och skolan och vill lära dig mer om hur du kan bidra till hälsa bland elever. I podden diskuterar personal ifrån Norrköpings kommuns Centrala elevhälsan ämnen som fångats upp ute på skolorna och som ses som extra viktiga

Avsnitt

Barn- och elevhälsopodden riktar sig till dig som arbetar inom förskolan och skolan och vill lära dig mer om hur du kan bidra till hälsa bland elever. I podden diskuterar personal ifrån Norrköpings kommuns Centrala elevhälsan ämnen som fångats upp ute på skolorna och som ses som extra viktiga.