Barnrättssnack

Barnrättssnack

Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, Barnrättssnack är podden som folkbildar och levandegör barnkonventionen. Det är mer än 30 år sen barnkonventionen antogs av FN, ändå saknar många i Sverige kunskap om vad det betyder att barn har dom här rättigheterna

Avsnitt

Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, Barnrättssnack är podden som folkbildar och levandegör barnkonventionen. Det är mer än 30 år sen barnkonventionen antogs av FN, ändå saknar många i Sverige kunskap om vad det betyder att barn har dom här rättigheterna. Vi vill lyfta barnkonventionen på ett kul, konkret och peppande sätt. https://www.instagram.com/barnrattssnack/ barnrattssnack@gmail.com