Beats per minut

En podcast av: Catalunya R�dio
Amb �scar Broc. Dissabte, de 21.00 a 22.00. M�siques electr�niques per a tots els p�blics. El m�sics que triomfen a les xarxes, el so negre m�s urb�, l'escena local, els dj's, els festivals...