Catalunya nit

En podcast av: Catalunya R�dio
Manel Al�as dirigeix un informatiu diari, a les 22.00, per saber i entendre les principals not�cies del dia, amb el plus d'an�lisi amb el ritme pausat al qual convida la nit

409 Avsnitt

Manel Al�as dirigeix un informatiu diari, a les 22.00, per saber i entendre les principals not�cies del dia, amb el plus d'an�lisi amb el ritme pausat al qual convida la nit.