El mat� de Catalunya R�dio

En podcast av: Catalunya R�dio
Ricard Ustrell vol despertar el pa�s a trav�s d'"El mat� de Catalunya R�dio" amb rigor, originalitat i excel�l�ncia, sumant talent jove i experi�ncia i la for�a dels serveis informatius i esportius de la r�dio.