Entreprenörsliv

Entreprenörsliv

10 Avsnitt | Ekonomi
Ett magasin av och med Kicki Westerberg ekonomisk PT och Patricia Erlandson Digital Strateg.
Vad är det som gör att vi väljer att leva som entreprenörer, är det en egenskap som vi föds med eller går den i arv?
Många frågor finns och vi vill ha svar på dem alla, vi kommer att göra en resa genom landet och leta efter Entreprenörsliv

Avsnitt

Ett magasin av och med Kicki Westerberg ekonomisk PT och Patricia Erlandson Digital Strateg.
Vad är det som gör att vi väljer att leva som entreprenörer, är det en egenskap som vi föds med eller går den i arv?
Många frågor finns och vi vill ha svar på dem alla, vi kommer att göra en resa genom landet och leta efter Entreprenörsliv.
Entreprenörskap definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning, nya infallsvinklar hittas och utvecklas.
En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt.
Vad kännetecknar en entreprenör idag?
-vilka drivkrafter finns?
-vari ligger svårigheterna?
-var ligger de underbara ljuspunkterna?
Entreprenörsliv är ett magasin för dig som intresserar sig för vad som döljer sig under ytan på entreprenören.