Estat de Gr�cia

En podcast av: Catalunya R�dio
Roger de Gr�cia i el seu Estat�arriben�a la cinquena temporada! Aquest �s un Estat una mica totalitari perqu� du el nom del seu president, per� simp�tic i amable com ell. El seu gabinet t� destacats ministres, i a l'oposici�, tamb� hi t� alg� que li busca les pessigolles

344 Avsnitt

Roger de Gr�cia i el seu Estat�arriben�a la cinquena temporada! Aquest �s un Estat una mica totalitari perqu� du el nom del seu president, per� simp�tic i amable com ell. El seu gabinet t� destacats ministres, i a l'oposici�, tamb� hi t� alg� que li busca les pessigolles. L'escoltem de dilluns a divendres, de 16 h a 18 h.