Förändring nu podden

Förändring nu podden

En podcast som tar upp offrens berättelser från deras liv med våld i nära relation, offrens erfarenheter av vilket bemötande o vilken hjälp de fått och vad som brustit. Jag lyfter även vad för typer av våld som finns och hur det kan yttra sig

Avsnitt

En podcast som tar upp offrens berättelser från deras liv med våld i nära relation, offrens erfarenheter av vilket bemötande o vilken hjälp de fått och vad som brustit. Jag lyfter även vad för typer av våld som finns och hur det kan yttra sig. Avsnitt publiceras tisdagar och lördagar i mån av tid.