Förändring nu podden

En podcast som tar upp offrens berättelser från deras liv med våld i nära relation, offrens erfarenheter av vilket bemötande o vilken hjälp de fått och vad som brustit. Jag lyfter även vad för typer av våld som finns och hur det kan yttra sig.

Kategori: Samhälle och kultur

Antal Avsnitt: 8 st