Genomtänkt - Habo Missionskyrka

Genomtänkt - Habo Missionskyrka

Välkommen till Genomtänkt, en podcast från Habo Missionskyrka. Ett ämne; tre perspektiv

Avsnitt

Välkommen till Genomtänkt, en podcast från Habo Missionskyrka. Ett ämne; tre perspektiv. I varje väljer vi ut ett aktuellt/tankeväckande ämne och samtalar om det utifrån tre perspektiv. Det känns genomtänkt!