Paretodesken

En podcast av: Pareto Securities
God Morgon från Paretodesken ”Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk

Paretodesken finns också på Invocals.com , där man enkelt kan lyssna på de bolag och case som podden tar upp.

572 Avsnitt

God Morgon från Paretodesken ”Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.”