Gubbgoogle - tre generationer av killgissning

Gubbgoogle - tre generationer av killgissning

Med en passionerad förkärlek till snabba kolhydrater tar sig Mange Schönberrg, Johan Eriksson och Håkan Lundqvist sig an ämnen, nyheter och företeelser i ett ivrigt ivrigt samtal, som bara killgissare kan.

Avsnitt

Med en passionerad förkärlek till snabba kolhydrater tar sig Mange Schönberrg, Johan Eriksson och Håkan Lundqvist sig an ämnen, nyheter och företeelser i ett ivrigt ivrigt samtal, som bara killgissare kan.