Halv borta hos mig

Halv borta hos mig

29 avsnitt | Utbildning

Frej Larsson och Malin Edvardsen är trötta på att Sverige dras med utdaterade narkotikalagar som skadar mer än de skyddar. På en grund lika ovetenkaplig som den regelverket vilar på, utreder kompisarna allt man inte fick lära sig i skolan om knark

Sökord

frejlarsson halvborta maskinen drogupplysning information rave musik party fest upplysning utbildning malinedvardsen frej larsson

Avsnitt

Frej Larsson och Malin Edvardsen är trötta på att Sverige dras med utdaterade narkotikalagar som skadar mer än de skyddar. På en grund lika ovetenkaplig som den regelverket vilar på, utreder kompisarna allt man inte fick lära sig i skolan om knark.