Hamshahr - همشهر

Hamshahr - همشهر

همشهر پادکستیه برای بچه های گروه سنی الف و ب، و قراره توجه بچه ها رو به شهر و محل زندگیشون جلب کنه. این پادکست توسط «گروه ماهی» و با حمایت سازمان زیباسازی تولید میشه

Avsnitt

همشهر پادکستیه برای بچه های گروه سنی الف و ب، و قراره توجه بچه ها رو به شهر و محل زندگیشون جلب کنه. این پادکست توسط «گروه ماهی» و با حمایت سازمان زیباسازی تولید میشه