Handledningspodden

Handledningspodden

6 avsnitt | Utbildning

Johan och Anders diskuterar frågor som dyker upp i deras värv som handledare. Från skolfrågor till chefsutveckling

Avsnitt

Johan och Anders diskuterar frågor som dyker upp i deras värv som handledare. Från skolfrågor till chefsutveckling.