Harddisken

Harddisken

51 avsnitt | Teknik

Harddisken er radioens teknologimagasin på P1. Vi forklarer de konkrete teknologiske udviklinger og deres konsekvenser for kulturen, samfundet og hverdagen

Avsnitt

Harddisken er radioens teknologimagasin på P1. Vi forklarer de konkrete teknologiske udviklinger og deres konsekvenser for kulturen, samfundet og hverdagen.